Basic Tools / Werkzeuge

Authored by: fmbegole
Translated by: Shera1
eine = femenine Substantive (unbestimmter Artikel) ein = maskuline Substantive (unbestimmter Artikel) der = maskuliner eigener Artikel die = femeniner eigener Artikel